/c/vid: Videos

61487 stories 2417 subscribers

Moderators

1

ИСУС РАЗКАЗВА ПРИТЧАТА ЗА ДЕСЕТТЕ ДЕВИЦИ - Урок по Бдителност - Девиците www.videoclip.bgban site

ИСУС РАЗКАЗВА ПРИТЧАТА ЗА ДЕСЕТТЕ ДЕВИЦИ - Урок по Бдителност - Девиците.Той започва притчата с думите: „Небесното царство ще бъде като десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. Пет от тях бяха лекомислени, а пет — разумни.“ (Матей 25:1, 2) Исус няма предвид, че половината от учениците му, които наследяват небесното Царство, са лекомислени, а другата половина — разумни. По–скоро той иска да каже, че във връзка с Царството всеки от тях може да избере да бъде бдителен или да бъде невнимателен. Но Исус не се съмнява, че всеки от служителите му е в състояние да остане верен и да бъде благословен от Баща му. В притчата десетте девици излизат да посрещнат младоженеца и да се включат в сватбеното шествие. При пристигането на младоженеца те ще го почетат, като осветят пътя със светилниците си, докато той води своята невяста в приготвената за нея къща. Но какво се случва? Исус обяснява: „Лекомислените взеха светилниците си, но не взеха масло със себе си, докато разумните взеха и масло в съдинките си заедно със своите светилници. И понеже младоженецът се бавеше, всички те задрямаха и заспаха.“ (Матей 25:3–5) Младоженецът не пристига толкова бързо, колкото го очакват. Изглежда той доста се забавя и девиците заспиват. Апостолите може би си спомнят, че Исус е разказал за един мъж от благородно потекло, който тръгва на път и след много време „най–после се връща“, вече получил царска власт. (Лука 19:11–15) В притчата за десетте девици Исус описва какво става, когато младоженецът най–накрая пристига: „Точно в полунощ се чу вик: ‘Младоженецът идва! Излезте да го посрещнете.’“ (Матей 25:6) Готови и бдителни ли са девиците? Исус продължава: „Тогава всичките девици станаха и подготвиха светилниците си. Лекомислените казаха на разумните: ‘Дайте ни малко от вашето масло, защото светилниците ни вече гаснат.’ Разумните отговориха: ‘Може би няма да има достатъчно и за нас, и за вас. По–добре отидете при търговците на масло и си купете.’“ (Матей 25:7–9) Петте лекомислени девици не са бдителни и не са подготвени за идването на младоженеца. Те нямат достатъчно масло за светилниците си и трябва да се опитат да си набавят. Исус разказва: „Докато те бяха излезли, за да купят, младоженецът пристигна и девиците, които бяха готови, влязоха с него на сватбеното угощение и вратата се затвори след тях. По–късно останалите девици също дойдоха и казаха: ‘Господине, господине, отвори ни!’ А той им отговори с думите: ‘Казвам ви истината, не ви познавам.’“ (Матей 25:10–12) Какъв тъжен резултат поради липсата на подготовка и бдителност! Апостолите разбират, че младоженецът, за когото говори Исус, е самият той. По–рано Исус дори е сравнил себе си с младоженец. (Лука 5:34, 35) А кои са мъдрите девици? Във връзка с „малкото стадо“, на което ще бъде дадено Царството, Исус е казал: „Подгответе се и нека светилниците ви горят.“ (Лука 12:32, 35) Затова апостолите могат да разберат, че в притчата за девиците Исус говори за верни ученици като тях. Какво тогава е посланието на тази притча? Исус не оставя никакво съмнение по въпроса. Той завършва притчата с думите: „Стойте будни, защото не знаете нито деня, нито часа.“ (Матей 25:13) Ясно е, че Исус съветва верните си последователи да са „будни“ по отношение на неговото присъствие. Той ще дойде и те трябва да бъдат подготвени и бдителни като петте разумни девици, за да не изпуснат от поглед скъпоценната си надежда и да загубят обещаната награда. азумни.“ (Матей 25:1, 2)rnИсус няма предвид, че
Read the full article on www.videoclip.bg
category vid posted by Shella 1 year ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.