/c/mov: Movies

14941 stories 30759 subscribers

Moderators

1

Великолепният Век - Muhteşem Yüzyıl - Videoclip.bg www.videoclip.bgban site

Великолепният Век - Muhteşem Yüzyıl - Великолепният век“ е турски сериал, който художествено пресъздава историята на Сюлейман Великолепни с "окованата в кафеза" Роксолана — дъщеря на православен украински свещеник.Сюжетът пресъздава любовната история на ХVІ век, която предопределя съдбата на Османската империя във века на Ренесанса (подобна на историята на Фердинанд Арагонски и Исабела Кастилска от предходния ХV век, както и на развиващата се по същото време драма около развода на английския крал Хенри VIII (вж. Тюдорите). Базиран на исторически факти, „Великолепният век“ отмества малко воала на изпълнения с държавни тайни и интриги живот в султанския харем във времето на най-величествения период на Османската империя.
Read the full article on www.videoclip.bg
category mov posted by Shella 10 years ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.