/c/news: World News

30916 stories 12771 subscribers

Moderators

0

Призрак в столичния квартал Ючбунар bg-enigma.infoban site

Жителите там сигнализираха, че в уличките над Женския пазар броди окаяно безплътно момиче и надзърта в хорските домове. Преди три месеца детето се явило в 2 часа след полунощ за ужас на една възрастна жена. Тя се стреснала до смърт, когато го видяла в двора на къщата си.
Read the full article on bg-enigma.info
category news posted by kras79 8 years ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.