/c/news: World News

77079 stories 33260 subscribers

Moderators

0

Какво е пасивен доход и как да се сдобием с него? - Беден,богат ... Как да www.bedenbogat.comban site

Пасивният доход е приход, който се генерира без постоянно активно участие или усилие от страна на индивида. Това е паричен поток, който идва от различни източници като инвестиции, недвижими имоти, авторски права, бизнес модели или други източници, които не изискват постоянна ангажираност или участие, за да се поддържа или увеличава приходът. Идеята е да създадете или инвестирате в нещо, което продължава да генерира приходи дори след като сте спрели активната си работа върху него. Такива доходи могат да дойдат от наеми, лицензи, дивиденти, роялти или други източници на пасивен приход. https://www.bedenbogat.com/2023/12/kakvo-e-pasiven-dohod-i-kak-da-se.html Подобрете финансовата си грамотност с нас, BedenBogat.com
Read the full article on www.bedenbogat.com
category news posted by hlape 5 months ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.