/c/news: World News

106656 stories 34575 subscribers

Moderators

0

Свободни места и заплати над 3000 лв.- за шофьори в България - Videoclip.bg www.videoclip.bgban site

Глад за шофьори у нас. Според браншовите организации над 3000 работни места остават незаети.rnВ същото време възнагражденията растат и стигат до над 3 000 лева. А обявените места в бюрата по труда са в пъти по-малко - около 100.rnТака днес редица транспортни фирми са принудени да свият бизнеса си.
Read the full article on www.videoclip.bg
category news posted by Morovan_Kontribucius 8 years ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.