/c/news: World News

105475 stories 34385 subscribers

Moderators

0

Опасностите които се крият във въздуха - Videoclip.bg www.videoclip.bgban site

Около 14 000 българи всяка година стават жертва на мръсния въздух. Проблемът е изключително остър в цяла Европа. У нас най-сериозният замърсител са фините прахови частици, резултат от трафика и битовото отопление.rn40% от домакинствата у нас се топлят на твърдо гориво. С периферията на Столична общи
Read the full article on www.videoclip.bg
category news posted by Morovan_Kontribucius 8 years ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.