/c/news: World News

105762 stories 34438 subscribers

Moderators

0

Блокадата на българо-гръцката граница остава - Videoclip.bg www.videoclip.bgban site

Българските превозвачи ще търсят обезщетения за милионите загуби, натрупани от началото на гръцката стачка. Над 80 транспортни фирми вече завеждат колективен иск срещу Гърция за обезщетение.rnПревозвачите изчисляват, че само на ден от престоя на един камион на границата загубите са за около 250 евро
Read the full article on www.videoclip.bg
category news posted by Morovan_Kontribucius 8 years ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.