/c/news: World News

105477 stories 34385 subscribers

Moderators

0

Мартеници - радост за очите подредиха деца в Казанлък - Videoclip.bg www.videoclip.bgban site

Дневният център за деца с увреждания и Дневният център за възрастни хора започнаха поредица от прояви, които имат за цел да популяризират дейността на двете институции. Облечени в народни носии и на фона на фолклорни ритми, по атрактивен начин, организаторите на проявата посрещнаха гостите за събити
Read the full article on www.videoclip.bg
category news posted by Morovan_Kontribucius 8 years ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.