/c/vid: Videos

101223 stories 17302 subscribers

Moderators

1

АНС не събирала лични данни за потребителите на смартфони чрез прилож www.videoclip.bgban site

Американските и британските разузнавателни служби са събирали лични данни на потребителите на смартфони с помощта на програми-приложения. Това пише ве...
Read the full article on www.videoclip.bg
category vid posted by Shella 9 years ago 0 comments edit flag/unflag delete delete and ban this url

Comments (0)

You need to be logged in to write comments!
This story has no comments.